อุโมงค์คลุมท้ายรถ (Dock Shelter) มีหลายชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนส่งและโกดังสินค้า

  • Dock Seal Shelter
  • Inflatable Dock Shelter
  • Retractable Dock Shelter

Dock Seal Shelter

Dock Seal Shelter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการสูญเสียความเย็นหรือความร้อน และการสูญเสียพลังงานในขณะที่รถบรรทุกหรือรถรับส่งสินค้าเข้าหรือออกจากโกดังหรือโรงงานผ่านทางประตูท้าย (dock door) โดยสร้างบริเวณภายในเสมือนโพรงเข้าของโกดังที่ปิดครอบรถเพื่อลดการสูญเสียอากาศ รวมถึงป้องกันฝุ่น, แมลง และการเข้าสู่ของสารเคมีหรืออื่นๆ จากภายนอกโกดังเข้าสู่บริเวณภายในโกดัง

อุปกรณ์ Dock Seal Shelter ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ :

1. Head Curtain : ส่วนบนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพดานประตูทางเข้าโกดัง เป็นชิ้นผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่แขวนลงมาบนข้างหน้าของรถ เมื่อรถเข้าหรือออกจากโกดัง ชิ้นผ้าจะปิดกั้นช่องระหว่างรถกับโกดังเพื่อลดการสูญเสียอากาศ
2. Side Pads : เป็นชิ้นผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดตั้งข้างข้างของประตูโกดัง ชิ้นผ้าเหล่านี้จะกระชับเอื้ออาทรรถบรรทุกเมื่อถูกกัดออกมาเพื่อให้ป้องกันการสูญเสียอากาศจากด้านข้างของรถ
3. Dock Pad : เป็นชิ้นยางหนาที่ติดตั้งบนพื้นของโกดังที่สัมผัสกับหน้าข้างของรถเมื่อรถเข้าหรือออกจากโกดัง ชิ้นยางช่วยป้องกันการสูญเสียอากาศจากด้านล่างของรถ และช่วยลดการสั่นสะเทือนในขณะที่รถเข้าหรือออก

การเลือกใช้ Dock Seal Shelter ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของโกดังหรือโรงงาน เช่น ประเภทและขนาดของรถบรรทุกที่ใช้, สภาพอากาศในพื้นที่, และการใช้งานที่พิเศษอื่นๆ ที่อาจต้องการคำแนะนำเฉพาะ

Inflatable Dock Shelter

Inflatable Dock Shelter คืออุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในโกดังหรือโรงงานเพื่อลดการสูญเสียอากาศและป้องกันสารเคมี, แมลง, และสิ่งสกปรกอื่นๆ จากภายนอกเข้าสู่บริเวณในโกดัง โดยมีโครงสร้างที่สามารถเป่าลมเพื่อเต็มสภาพการทำงานขึ้นและสามารถย่อตัวเก็บเอาไว้เมื่อไม่ใช้งาน โดยประกอบด้วยวัสดุพิเศษที่สามารถเต็มลมได้และสร้างประตูปิดที่สนิทให้แน่นหนา เมื่ออุปกรณ์เต็มลมจะสามารถสร้างพื้นที่ปิดรอบรถบรรทุกเมื่อรถเข้าสู่โกดัง

Inflatable Dock Shelter มักใช้งานร่วมกับระบบลมบริเวณโกดัง โดยมีการใช้คอมเพรสเซอร์หรือวาล์วเพื่อเต็มลมเข้าสู่อุปกรณ์ หลังจากที่อุปกรณ์เต็มลมแล้ว โครงสร้างจะขยายออกมาและปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและรูปร่างของรถบรรทุกที่เข้ามา ระบบลมทำหน้าที่ในการสร้างการกันสูญเสียอากาศและป้องกันสิ่งสกปรก และยังช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในขณะที่รถเข้าหรือออก

Inflatable Dock Shelter มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามขนาดและรูปร่างของรถบรรทุก ซึ่งช่วยให้สามารถใช้กับรถที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงลดความสูญเสียพลังงานในกระบวนการโหลดและจ่ายสินค้า

การเลือกใช้ Inflatable Dock Shelter จะขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขของโกดังหรือโรงงาน และควรพิจารณาประสิทธิภาพในการป้องกันการสูญเสียอากาศและป้องกันสิ่งสกปรก รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามขนาดและรูปร่างของรถบรรทุกที่ใช้ในโกดังหรือโรงงานของคุณ

Retractable Dock Shelter

Retractable Dock Shelter (อุโมงค์คลุมท้ายรถแบบดึงยืด) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโกดังหรือโรงงานเพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็นหรือความร้อน และความสกปรกจากภายนอกที่จะเข้าสู่บริเวณในโกดัง เครื่องคลุมท้ายรถแบบดึงยืดสามารถถูกยืดออกเมื่อรถบรรทุกเข้าหรือออกจากโกดัง และเมื่อไม่ใช้งานสามารถดึงย่อหรือยึดติดกับโครงสร้างที่ติดตั้งไว้ได้

คุณสมบัติและความพิเศษของ Retractable Dock Shelter ได้แก่

1. การป้องกันการสูญเสียอากาศ : อุปกรณ์ Retractable Dock Shelter มีโครงสร้างที่ปิดครอบรถบรรทุกเมื่อรถเข้าสู่โกดัง ซึ่งช่วยลดการสูญเสียอากาศจากภายนอกเข้าสู่โกดังในระหว่างกระบวนการโหลดและจ่ายสินค้า
2. ความยืดหยุ่นในการปรับตัว : Retractable Dock Shelter สามารถยืดหรือดึงเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและรูปร่างของรถบรรทุกที่ใช้ โดยอุปกรณ์สามารถปรับตัวได้ให้สนองความต้องการของรถและสภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความคล่องตัวและความทนทาน : Retractable Dock Shelter มีโครงสร้างที่ทนทานและสามารถทนต่อสภาวะอากาศและสิ่งสกปรกได้ รวมถึงทนทานต่อการเข้ารุนแรงของรถบรรทุกเมื่อเข้าหรือออกจากโกดัง
4. ความปลอดภัย : การใช้งาน Retractable Dock Shelter ช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุในการโหลดและจ่ายสินค้า โดยช่วยป้องกันการชนกันของรถและโครงสร้างอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่แคบ

Retractable Dock Shelter เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมขนส่งและโกดังเนื่องจากความประหยัดพื้นที่และความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยปรับตัวตามขนาดและรูปร่างของรถในวงจรขนส่งเพื่อให้การโหลดและจ่ายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 02 322 0776-8