ข่าวสารและกิจกรรม

งานซ่อมและงานบำรุงรักษา

บริษัท ออลล่า จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้นำธุรกิจทางด้านระบ […]

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL

              นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการควบคุ […]

ประตูม้วนผ้าใบแบบม้วนอัตโนมัติ

          เป็นประตูที่ทันสมัยและได้รับความนิยมมากในโรงง […]

ฝ่ายควบคุม และประกันคุณภาพ

           ฝ่ายควบคุม และประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบก […]

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษ […]

สะพานปรับระดับ (Dock Leveler)

มีหน้าที่หลักในการขนถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับโ […]

Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.