งานบริการ

service crane

บริการหลังการขาย

งานบริการหลังการขาย ALLA คำนึงถึงความสำคัญของงานบริการหลังการขาย มีทีมงาน ให้บริการ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับเครนและระบบขนถ่ายสินค้า โดยช่างผู้ชำนาญการ และทีมงานที่มีประสบการณ์ มีคลังสินค้าสำรองอะไหล่เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนความรวดเร็วในการให้บริการ อีกทั้ง ยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการ ตั้งอยู่ที่ 255/22 ถนนสาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า งานซ่อมและให้บริการที่รวดเร็ว คือ หัวใจของ ALLA งานบริการ แบ่งได้ ดังนี้

งานบริการด้านงานเครน

service crane

ด้านงานแจ้งซ่อม

ALLA รับเรื่องแจ้งซ่อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการ สำหรับลูกค้าสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าสัญญาบริการ ทางเราพร้อมเข้าบริการทันทีที่ได้รับเรื่องแจ้งซ่อม และสำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถแจ้งซ่อมได้เช่นกัน จะส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้ทันที

ด้านอะไหล่

ALLA พร้อมให้บริการด้านอะไหล่ทุกประเภท และด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่ ALLA สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้บริการได้อย่างทันถ่วงที

ด้านสัญญาบริการ  (Service Contract)

ALLA มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาบริการกับบริษัท โดยสิทธิพิเศษนั้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่และค่าบริการ ตลอดจนการเข้าบริการซ่อมทันทีที่ได้รับเรื่องแจ้งซ่อม พร้อมทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร โดยงานสัญญาบริการครอบคลุมรายละเอียดงาน ดังนี้

  • บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษา สำหรับเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • บริการตรวจสอบ Visual Check สำหรับเครน (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • บริการทดสอบน้ำหนัก โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตามสายงานโดยตรง พร้อมออกเอกสารรับรอง ปจ.1 และ ปจ.2  ตามข้อกำหนดของกฏหมายไทย

ลูกค้าจะได้รับการดูแลตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ภายในกิจการของท่าน ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้กิจการของท่านลดต้นทุนในด้านต่างๆ ตามมา  เพียงท่าน มั่นใจ เชื่อใจ และวางใจ เมื่อใช้บริการกับทาง ALLA

ด้านงานบริการหลังการขาย ระยะรับประกัน (Warranty)

ALLA มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยการรับประกันคุณภาพงานติดตั้ง ภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าพึงพอใจ เราให้บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเช่นท่าน มั่นใจได้ว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ ALLA เป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ด้านงานอบรมการใช้งานเครน

ALLA เป็นผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร การให้บริการด้านงานอบรม ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้น ถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญยิ่ง เราพร้อมให้บริการด้านงานฝึกอบรม สำหรับลูกค้าที่ให้ความสนใจ ดังนี้

  • หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น พ.. ๒๕๕๔
  • หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ..๒๕๕๔
  • หลักสูตรการใช้งานปั้นจั่นเบื้องต้นเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย (หลักสูตรเฉพาะของ ALLA) วิทยากร ผู้ฝึกอบรม ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเลขทะเบียน รับรองความถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับประกาศนียบัตร หลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นการยืนยันว่า ท่านได้ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลให้องค์กรของลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้การปฏิบัติงานที่ถูกวิธี และปลอดภัย

ด้านงานปรับปรุงเครน (Refurbish)

ALLA เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานเครน การปรับปรุงโครงสร้าง รอก คานล้อ การปรับแนวระดับ Runway ตลอดจน การรื้อย้าย เพื่อติดตั้งใหม่ ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตามความประสงค์ของลูกค้า  ALLA ให้ความสำคัญ สำหรับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งถือได้ว่า เป็นการลดต้นทุนที่สำคัญของ องค์กร สำหรับกิจการที่ต้องการ การเติบโตไปในโลกธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน  การปรับปรุงทรัพยากรเดิม ในด้านงานเครน ให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ้มค่านั้น  ALLA มีทีมวิศวกรออกแบบ พร้อมคำนวณโครงสร้าง ให้สอดคล้องกับการรับน้ำหนักชิ้นงาน ตามมาตรฐานสากล  ลูกค้าเช่นท่าน จะมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ จากทาง ALLA ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมของลูกค้า  พร้อมการรับประกันผลงาน ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  ALLAยินดีให้คำปรึกษาในทุกรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และตอบโจทย์ธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง เราพร้อมเติบโตเคียงข้างท่านตลอดไป

งานบริการด้านช่องโหลดสินค้าและประตูอุตสาหกรรม

ตัวอย่างงานติดตั้ง

แจ้งซ่อม (Service Call)

แผนกบริการประตูฯ  ให้บริการแจ้งซ่อม ทั้งลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับการบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมได้ โดยทาง แผนกบริการประตูฯ ยินดีให้คำปรึกษา และ จะส่งช่างผู้ชำนาญการของบริษัทเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อะไหล่ (Space part)

แผนกอะไหล่และสัญญาบริการประตูฯ มีสต๊อกอะไหล่สินค้าทุกชนิดไว้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าสามารถแจ้งถึงจุดประสงค์ของความต้องการให้ช่างผู้ชำนาญการของ ออลล่าเพื่อเข้าไปตรวจสอบพร้อมและประเมินราคา เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการหลังการขาย (Service Warranty)

หลังจากมีการขายเกิดขึ้น แผนกบริการประตูฯ จะให้ความสำคัญกับงาน บริการหลังการขาย มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องได้รับควาสะดวกสบายในการได้รับบริการหลังการขาย จากทีมงานโดยทีมงานจะวางแผนการดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็ค และ บำรุงรักษา (PM)  สินค้าให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ข้างต้น

สัญญาบริการ (Service Contract)

อกเหนือจากงานบริการหลังการขายแล้วทาง แผนกอะไหล่และสัญญาบริการประตูฯ  ยังมีบริการ อีก 1 งานบริการ นั่นคือ งานสัญญาบริการ โดยให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของ ALLA และลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสามารถซื้อสัญญาบริการต่อได้  หลังจากการรับประกันสินค้าหมดลง โดยลูกค้าจะได้รับการบริการส่วนลดค่าอะไหล่สินค้าตามเงื่อนไขสัญญาการบริการ และ ระยะเวลางาน PM  ที่ตกลงกันเอาไว้  เพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง
งานบริการซ่อมสร้าง
บริการ PM สินค้า

แจ้งซ่อม


    ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์

    Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.