บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ Alla Public Company Limited

ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day (บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน)
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ในการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ได้มีคำถามจากกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

 

 

สามารถเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtubr : https://www.youtube.com/watch?v=5mv53q3guzA

 

 

𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
สอบถามเพิ่มเติม
☎️ 02 322 0776-8