ม่านริ้วพลาสติก

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ นิยมใช้กันอย่างมากหลายในทุกกลุ่มอุตสหกรรมทั้ง โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป อุตสหกรรมอาหาร คลังเก็บสินค้า ห้องเย็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โดยส่วนใหญ่จะใช้ติดระหว่างช่องที่มีการเข้าออกบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่น ป้องกันแมลง ช่วยป้องกันอุณหภูมิรั่วไหล รักษาอุณหภูมิภายในห้อง เหมาะสมหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  สินค้ามีในสต๊อกพร้อมส่งและติดตั้งโดยทีมช่างผู้ชำนาญงานควบคุมงานติดตั้งโดยวิศวกร โดยสามารถแบ่งชนิดของม่านให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานตามความต้องการได้ดังนี้

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป จะมีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องการการกระแทก ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สีเหลืองของม่านช่วยป้องแมลงได้ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สีเหลืองของม่านช่วยป้องแมลงได้ดียิ่งขึ้น และมีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทก สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง สามารถรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเย็น ใช้กับห้องที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 0°C
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง สามารถรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเย็น มีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทก ใช้กับห้องที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 0°C
ปิดโหมดสีเทา