ปั้นจั่นเหนือศรีษะหรือรอก (แบ่งเป็นรอกสลิง และรอกโซ่)

ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น โครงสร้างเหล็ก , มอเตอร์ขับเคลื่อน,อุปกรณ์ยกและอื่นๆ

ดังนั้น การเลือกใช้รอกที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูง จะนำไปสู่ การทำงานที่รวดเร็ว, เพิ่มกำลังการผลิตและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้