มีหน้าที่หลักในการขนถ่ายสินค้าระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับโกดังสินค้า โดย Dock Leveler สามารถปรับระดับความสูงให้เข้ากับตัวรถใช้การเลื่อนแทนการยกทำให้สินค้าไม่ถูกกระแทก หรือ เสี่ยงต่อการร่วงหล่น ระหว่างการขนถ่ายสินค้า ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นเรื่องง่าย ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน  รองรับการขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถปรับระดับให้รองรับความสูงของตัวรถ และตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็นอย่างดี