บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้าน CSR ได้จัดทำโครงการ “แทงค์น้ำใจให้น้องๆเยาวชน” เป็นโครงการที่จะจัดหาถังน้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อรองรับและสำรองน้ำดื่มน้ำใช้ พร้อมเครื่องกรองน้ำ ปั้มน้ำ และอุปกรณ์ท่อพร้อมก๊อกน้ำโดยบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนที่ยังขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ได้จัดทำโครงการการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นำโดยคุณองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับ 4 โรงเรียนในโครงการ ดังนี้

โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนวัดเกตุประภา จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะไร่ จังหวัดฉะเฉิงเทรา