เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านระบบขนถ่ายสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ “ระบบขนถ่ายสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม” เพื่อให้ความรู้แก่บริษัท Thai isowall Co., Ltd. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเกริกไกร บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายขายประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ และ คุณกุลพัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายระบบการจัดการคลังสินค้า