CSR สูงวัยสุขใจ ไหว้พระทำบุญ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด จัดกิจกรรม CSR โครงการ “สูงวัยสุขใจ ไหว้พระทำบุญ ” พาผู้ส่งอายุจากบ้านพักคนชรา ศูนย์บางละมุง ไหว้พระ ทำบุญ” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย คุณวัลลยา ปัณฑุยากร คุณชลัมพร ปัณฑุยากร และ คุณธราธร รัตนศรีทอง พร้อม พนักงานจิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ความสุขใจให้กับผู้สูงอายุ

ปิดโหมดสีเทา