ติดต่อเรา

การติดต่อ

ขอใบเสนอราคา

  การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุลคล:
  ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์


  รายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อความรวดเร็ว

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
  2. รอทีมงานติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ภายใน 1-2 วันทำการ)
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   โทร 02-322-0777-8, 02-721-5699
   วันจันทร์ – วันศุกร์
   เวลาทำการ 8.00น.- 17.00น.

  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม


   ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์


   รายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อความรวดเร็ว

   1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
   2. รอทีมงานติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ภายใน 4-6 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ)
   3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    โทร 02-322-0777-8, 02-721-5699
    วันจันทร์ – วันศุกร์
    เวลาทำการ 8.00น.- 17.00น.

   ร่วมงานกับเรา

   หากสนใจร่วมงานกับทางบริษัท สามารถ ส่งประวัติของท่านเข้ามาไว้ก่อน ที่ Email :recruit@alla.co.th
   ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

   หัวหน้าแผนก, บริการประตู (ฉะเชิงเทรา) [ 1 อัตรา ]

   หัวหน้าแผนกบริการประตู

   สถานที่ทำงาน:

   • โรงงานฉะเชิงเทรา

   รับสมัครจำนวน: 1 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวส.-ระดับปริญญาตรี / สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 1-2 ปี
   • วิเคราะห์ปัญหา,สาเหตุ พร้อมจัดหาแนวทางการแก้ไข ตามหลักการทางวิศวกรรม
   • ทุ่มเท หรือ จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน (จบกระบวนการ)

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   หัวหน้าชุด, บริการประตู (ฉะเชิงเทรา) [ 5 อัตรา ]

   หัวหน้าชุดแผนกบริการประตู

   สถานที่ทำงาน:

   • โรงงานฉะเชิงเทรา

   รับสมัครจำนวน: 5 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวช. – ป.ตรี / สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี
   • วิเคราะห์ปัญหา,สาเหตุ พร้อมจัดหาแนวทางการแก้ไข ตามหลักการทางวิศวกรรม
   • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ ปลอดภัย
   • ทุ่มเท หรือ จัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน (จบกระบวนการ)

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   เจ้าหน้าที่ธุรการ, ฝ่ายขายประตู/สะพาน (โรงงานฉะเชิงเทรา) [ 1 อัตรา ]

   เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริการประตู

   สถานที่ทำงาน:

   • อ่อนนุช 46

   รับสมัครจำนวน: 1 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   •  เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ม.6 – ปริญญาตรี สาขาการจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   •  – มีความรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานใช้โปรแกรม Microsoft Excel , E-Mail และระบบ ERP จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   ผู้ช่วยวิศวกร, ติดตั้งประตู/สะพาน (ปทุมธานี) [ 2 อัตรา ]

   ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายติดตั้งประตู / สะพาน

   สถานที่ทำงาน:

   • ปทุมธานี ลำลูกกาคลอง 7

   รับสมัครจำนวน: 2 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวช. – ป.ตรี / สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
   • วางแผนงาน/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ภาวะผู้นำ/การตัดสินใจ/การประสานงาน/การควบคุมอารมณ์”

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   หัวหน้าช่างติดตั้ง, ติดตั้งประตู/สะพาน (ปทุมธานี) [ 4 อัตรา ]

   หัวหน้าช่างติดตั้งประตู/สะพาน

   สถานที่ทำงาน:

   • ปทุมธานี ลำลูกกาคลอง 7

   รับสมัครจำนวน: 4 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวช. – ป.ตรี / สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • มีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   • วางแผนงาน/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ภาวะผู้นำ/
    การตัดสินใจ/การประสานงาน/การควบคุมอารมณ์

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   ช่างติดตั้ง, ติดตั้งประตู/สะพาน (ปทุมธานี) [ 5 อัตรา ]

   ช่างติดตั้งประตู/สะพาน

   สถานที่ทำงาน:

   • ปทุมธานี ลำลูกกาคลอง 7

   รับสมัครจำนวน: 5 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   •  เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวช. – ป.ตรี / สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างทั่วไปจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
   • ขยัน/อดทน/ควบคุมอารมณ์ได้ดี/มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   เจ้าหน้าที่เขียนแบบ, ติดตั้งประตู/สะพาน (ปทุมธานี) [ 1 อัตรา ]

   ช่างติดตั้งประตู/สะพาน

   สถานที่ทำงาน:

   • ปทุมธานี ลำลูกกาคลอง 7

   รับสมัครจำนวน: 1 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   •  เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   • ปวช. – ป.ตรี / สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   • ใช้โปรแกรม Auto CAD / Microsoft Office ในการทำงาน
   • วางแผนงาน/การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/ภาวะผู้นำ/
    การตัดสินใจ/การประสานงาน/การควบคุมอารมณ์

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

   ช่างบริการ, เครน (บ่อวิน) [ 4 อัตรา ]

   ช่างบริการเครน

   สถานที่ทำงาน:

   • บ่อวิน

   รับสมัครจำนวน: 4 อัตรา

   เพศ/อายุ:

   • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

   วุฒิการศึกษา/สาขา: 

   •  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ป.ตรี สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ประสบการณ์/ลักษณะงาน: 

   •  หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานธุรการ/งานเอกสาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

   อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง


    ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์


    แบบฟอร์ม ร้องเรียนสินค้า/บริการ


     ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์


     รายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อความรวดเร็ว

     1. **กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น**
     2. รอทีมงานติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ภายใน 4-6 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ)
     3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      โทร 02-322-0777-8, 02-721-5699
      วันจันทร์ – วันศุกร์
      เวลาทำการ 8.00น.- 17.00น.

     แจ้งเบาะแสทุจริต


      ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์


      **กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น**
      MAP ALLA-Office THAI

      บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

      บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

      933, 935,937,939 ซอยอ่อนนุช46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

      เบอร์โทรศัพท์

      (+66) 02 322 0776-8

      (+66) 02 721 5696-9

      โทรสาร

      (+66) 02 322 1891-2

      อีเมลล์

      info@alla.co.th

      โซเชียล
      MAP ALLA-Factory BAN POH THAI

      โรงงานและศูนย์บริการ Factory and Service center

      โรงงานและศูนย์บริการ

      2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

      เบอร์โทรศัพท์

      (+66) 038 595 781-3

      , (+66) 038 595 200-2

      โทรสาร

      (+66) 038 595 784

      , (+66) 038 595 199

      แจ้งซ่อม

      091-772-7773 – 5

      อีเมล์

      factory@alla.co.th

      MAP ALLA-Factory Eastern SeaBoard THAI

      ศูนย์บริการภาคตะวันออก

      ศูนย์บริการภาคตะวันออก

      255/22 ถนนสาย331 หมู่3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

      เบอร์โทรศัพท์

      (+66) 038 173 721

      Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.