งานบริการ

บริการหลังการขาย ALLA เราคำนึงถึงความสำคัญของงานบริการหลังการขาย เราจึงได้จัดเตรียมทีมงาน ให้บริการ งานบริการหลังการขายและงานเปลี่ยน อะไหล่ สำหรับ อุปกรณ์เครนและระบบขนถ่ายสินค้า โดยช่างผู้ชำนาญการ และทีมงานที่มีประสบการณ์  มีสต๊อกอะไหล่ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท  และยังมีศูนย์บริการ Service Center ตั้งอยู่ที่ 255/22 ถนนสาย331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความสะดวกสบายในการดูแลหลังการขาย  โดยแบ่งงานบริการออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 1. แจ้งซ่อม
  ให้บริการแจ้งซ่อม ทั้งลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับการบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมมาได้ โดยทาง ALLA จะส่งช่างผู้ชำนาญการของบริษัทเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 2. อะไหล่
  เราจัดเตรียมสต๊อกอะไหล่ไว้ให้  สำหรับสินค้าทุกชนิดไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการทางด้านงานเปลี่ยนอะไหล่ที่ดีที่สุดจาก ALLA ทันทีที่ได้รับการแจ้งความประสงค์จากลูกค้า ทาง ALLA จะส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าไปให้คำปรึกษา ตรวจสอบพร้อมประเมินราคา และดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้าตามที่ต้องการ
 3. สัญญาบริการ  (Service/Contract)
  เรามีบริการตรวจเช็คเครน ตามที่กฏหมายกำหนด ให้บริการทั้งลูกค้าที่เป็นลูกของออลล่าและลูกค้าทั่วไป โดยจะแบ่งการตรวจเช็คตามน้ำหนักการใช้งานของเครน คือ
  1-3 ตัน ต้องทำการ PM พร้อม ทดสอบน้ำหนัก ปีละ 1 ครั้ง
  3-50 ตัน ต้องทำการ PM พร้อม ทดสอบน้ำหนัก ทุก 6 เดือน
  50 ตันขึ้นไป ต้องทำการ PM พร้อม ทดสอบน้ำหนัก ทุก 3 เดือน
 4. บริการหลังการขาย (Warranty)
  หลังจากมีการขายเกิดขึ้น ALLA จะให้ความสำคัญกับงาน บริการหลังการขาย มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องได้รับควาสะดวกสบายในการได้รับบริการ  จากทีมงานโดยทีมงานจะวางแผนการดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ข้างต้น
 5. งานทดสอบน้ำหนัก (Test Load) การทดสอบน้ำหนักการยกของเครนก่อนการใช้งานจริงนั้นเป็นเรื่องที่ ALLA ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เรามีบริการทดสอบน้ำหนักโดยวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ หลักจากการทดสอบน้ำหนักให้ได้ไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว วิศวกรจะออกหนังสือเอกสาร ปจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่กฏหมายกำหนด ให้กับลูกค้า
 1. แจ้งซ่อม
  ออลล่า  ให้บริการแจ้งซ่อม ทั้งลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป โดยลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการ สามารถขอรับการบริการได้ทันที ส่วนลูกค้าทั่วไปสามารถโทรแจ้งซ่อมได้ โดยทางบริษัท ออลล่าจะส่งช่างผู้ชำนาญการของบริษัทเข้าไปตรวจสอบ เพื่อประเมินราคาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 2.  อะไหล่
  ออลล่า มีสต๊อกอะไหล่สินค้าทุกชนิดไว้เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าสามารถแจ้งถึงจุดประสงค์ของความต้องการให้ช่างผู้ชำนาญการของ ออลล่าเพื่อเข้าไปตรวจสอบพร้อมและประเมินราคา เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอราคาและดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 3. บริการหลังการขาย (Warranty)
  หลังจากมีการขายเกิดขึ้น ALLA จะให้ความสำคัญกับงาน บริการหลังการขาย มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องได้รับควาสะดวกสบายในการได้รับบริการ  จากทีมงานโดยทีมงานจะวางแผนการดำเนินการเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ข้างต้น
 4.  สัญญาบริการ (Service/Contract)
  นอกเหนือจากงานบริการหลังการขายแล้วทาง ALLA ยังมีบริการ อีก 1 งานบริการ นั่นคือ งานสัญญาบริการ โดยให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของ ALLA และลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสามารถซื้อสัญญาบริการต่อได้  หลังจากการรับประกันสินค้าหมดลง โดยลูกค้าจะได้รับการบริการตรวจเช็คสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และ ระยะเวลา ที่ตกลงกันเอาไว้  เพื่อให้ลูกค้าใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผลที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ปิดโหมดสีเทา