อุโมงค์คลุมท้ายรถ Dock Shelter คืออะไร ทำหน้าที่อย่างไร

อุโมงค์คลุมท้ายรถ (Dock Shelter) เป็นโครงสร้างที่ติดตั้งบนเพดานประตูทางเข้าโรงงานหรือคลังสินค้าเพื่อช่วยในการป้องกันการสูญเสียของอากาศระหว่างการโหลดและจ่ายสินค้าระหว่างโกดังและรถบรรทุกที่จะเข้าออก หรือระหว่างโรงงานและทางเข้าบริเวณเรียกรถ จุดประสงค์หลักของ Dock Shelter คือที่จะป้องกันการสูญเสียความเย็น ความร้อน ฝุ่น และแมลงต่างๆ จากภายนอกเข้าสู่บริเวณโกดัง รวมถึงลดการสูญเสียพลังงานในระหว่างกระบวนการโหลดและจ่ายสินค้าด้วย

อุโมงค์คลุมท้ายรถประกอบด้วยโครงสร้างที่มีองค์ประกอบหลักคือเสาเพื่อรองรับหลังคาที่กันน้ำและกันแดด มีชิ้นส่วนเสริมเช่นแผ่น PVC หรือวัสดุปิดอื่นๆ ที่ติดอยู่บริเวณข้างของอุโมงค์คลุมท้ายรถเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียอากาศจากภายนอกเข้าสู่บริเวณในโกดัง โดยปกติแล้วเมื่อรถบรรทุกหรือรถรับส่งสินค้าเข้ามาที่โกดังหรือโรงงาน อุโมงค์คลุมท้ายรถจะถูกยืดออกมาเพื่อให้รถเข้าได้ในบริเวณโกดังโดยสมบูรณ์และปิดรอบด้านข้างของรถ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียอากาศและป้องกันแรงลมที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการโหลดและจ่ายสินค้าในโกดัง

หน้าที่หลักของ Dock Shelter คือ

  • ป้องกันสภาวะอากาศ: Dock Shelter จะช่วยป้องกันสภาวะอากาศ เช่น ฝน หิมะ ลม และร้อนจากการเข้าสู่พื้นที่การขนส่งสินค้าเมื่อรถบรรทุกหรือรถบรรทุกโดยสารหยุดที่ชานเข้าเรือนเรือ (Dock) เพื่อโหลดหรือถอดสินค้า การป้องกันสภาวะอากาศช่วยให้สินค้าและคนที่ทำงานในพื้นที่นี้ปลอดภัยและป้องกันการเสื่อมสภาพของสินค้าจากสภาวะอากาศอันแรงกดดัน
  • ปรับปรุงความปลอดภัย: Dock Shelter ช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รถบรรทุกหรือรถบรรทุกโดยสารกำลังเข้าหรือออกจากพื้นที่การขนส่งสินค้า ด้วยการป้องกันการสะสมของน้ำฝนหรือลูกเห็บในพื้นที่ Dock และช่วยลดความเสี่ยงของการลื่นไถลขณะทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดและถอดสินค้า: Dock Shelter ช่วยลดการสูญเสียความเย็นหรือความร้อนขณะโหลดหรือถอดสินค้า และช่วยลดการเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสภาวะอากาศ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมสภาวะอากาศ: การใช้ Dock Shelter ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการควบคุมอากาศที่อยู่ในพื้นที่การขนส่งสินค้า เนื่องจากมันช่วยป้องกันการหลุดรั่วของอากาศระหว่างการโหลดและถอดสินค้า

โดยรวมแล้ว Dock Shelter เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการรักษาสภาวะอากาศและความปลอดภัยในพื้นที่การขนส่งสินค้าและช่วยให้กระบวนการโหลดและถอดสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่โลจิสติกส์และคลังสินค้าต่าง ๆ ที่มีการใช้งานที่หลากหลายแห่งทั่วโลก