มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรอกเครนกันระเบิดจะขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับรอกเครนกันระเบิดคือมาตรฐาน ATEX (Atmosphères Explosibles) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในยุโรปสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสี่ยงต่อการระเบิด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้กันในส่วนอื่นของโลก เช่น:

               ATEX (Atmosphères Explosibles): มาตรฐานนี้ใช้ในยุโรปและอ้างอิงกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราการระเบิดเป็นไปได้ มีการกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคและการทดสอบที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในเขตเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

               NEC (National Electrical Code) หรือ NFPA 70: มาตรฐานนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

               IEC (International Electrotechnical Commission) 60079: มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติและการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในเขตเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด

เมื่อต้องการใช้รอกเครนกันระเบิดในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รอกเครนสอดคล้องกับความปลอดภัยในสถานที่งานนั้นๆ

รอก เครน  STAHL มีคุณสมบัติ Explosion Proof เพื่อให้ความปลอดภัยในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด เรา ALLA เป็นตัวแทนจำหน่ายรอก เครน STAHL แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 

▶️ ติดตั้งเครนคุณภาพ ติดตั้งเครนกับออลล่า ◀️

𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗱
สอบถามเพิ่มเติม
🌏   ☎️   02 322 0776-8