สะพานปรับระดับ Dock Leveler นวัตกรรมที่ใช้ในคลังสินค้าและโรงงาน

สะพานปรับระดับ หรือที่นิยมเรียกว่า Dock Leveler เป็นนวัตกรรมสำหรับใช้ในคลังสินค้าและโรงงาน ใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุกขนส่ง รถตู้คอนเทนเนอร์ เข้าสู่กระบวนการขนถ่าย ตอบสนองความต้องการของการทำงานแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่การโหลดให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว มีความแข็งแรงสูง ปลอดภัย พร้อมปรับระดับความสูงได้เหมาะสมตามต้องการ เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ให้สามารถลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียภายในคลังสินค้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะกลางและระยะยาว ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี ทำให้ มั่นใจได้ว่า ALLA จะสามารถเลือกสินค้าให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สะพานปรับระดับมีรูปแบบการทำงาน 3 แบบ ดังนี้

 

สะพานปรับระดับระบบไฮโดรลิค  Hydraulic Dock Leveler

Hydraulic Dock Leveler เป็นสะพานปรับระดับที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน ใช้กระบอกไฮโดรลิคในการยกตัว สะพานปรับระดับระบบไฮดรอลิก ทํางานด้วยระบบไฟฟ้า มีกล่องสวิทช์ควบคุมและรีโมท ทําให้การทํางานขนถ่ายสินค้า มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ บํารุงรักษาง่าย เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า Dock Leveler หรือ สะพานปรับระดับประเภทนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย สะดวก ง่ายต่อการดูแลรักษา

สะพานปรับระดับระบบเครื่องกล Mechanical Dock Leveler

สะพานปรับระดับระบบเครื่องกล หรือ Mechanical Dock Leveler เป็นสะพานปรับระดับที่ใช้สปริงในการดีดตัว ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง มั่นใจได้ว่า สะพานปรับระดับDock Leveler ประเภทนี้จะไม่พบปัญหาการติดขัดในการทำงานจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ข้อดี คือ ทนทานใช้งานได้นาน ข้อเสียคือ เสียงดังของระบบ

สะพานปรับระดับระบบถุงลม Air Bag Dock Leveler

สะพานปรับระดับระบบถุงลม หรือ Air Bag Dock Leveler เป็นสะพานปรับระดับที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการทำงาน โดยมีมอเตอร์เป่าลมเข้าไปในถุงลม ใช้ถุงลมในการยกตัว หมดปัญหาในเรื่องของการใช้กระบอกไฮโดรลิคแล้วมีปัญหาการชำรุดรั่วไหลของน้ำมันในระบบ