Crane Explosion Proof

Crane Explosion Proof ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ออลล่า เราสามารถผลิตเครนกันระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สามารถยกน้ำหนักได้ 105 ton ซึ่งทั้งรอก คานล้อ และอุปกรณ์ไฟฟ้านำเข้าโดย STAHL จากประเทศเยอรมันทั้งหมด

#STAHLCRANE
#EXPLOSIONPROOF
#ALLA