ม่านริ้วพลาสติก หรือม่าน PVC
ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น ฯลฯ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและสามารถป้องกันแมลง หรือสิ่งแปลกปลอม จากภายนอกเข้าสู่ภายในโรงงาน ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) มีบริการออกแบบและติดตั้งม่าน PVC เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึง
บริการหลังการขาย ในส่วนของงานติดตั้งและซ่อมบำรุง เพื่อให้ ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
#ALLA
#PVCALLA