Light Crane

เป็นเครนที่สามารถออกแบบได้หลายชนิดทั้งคานเดียว , คานคู่ , Monorail หรือ Jib Crane โดยชิ้นส่วนต่างๆ จะผ่านขั้นตอนการรีดให้เป็น Profile Standard สามารถรับน้ำหนักได้ดี
และเป็นเครนขนาดเล็กที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้ยึดกับเสา , คาน หรือโครงสร้างอาคารได้ ทำให้สามารถเลือกการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
#ALLA
#SHAHLCRANE