การประเมินหน้างาน ก่อนเสนอราคาขาย

ออลล่าให้ความสำคัญกับการประเมินหน้างาน ก่อนเสนอราคาขายให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะการดูพื้นที่จากแบบ และรูปภาพ จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของหน้างานจริงได้ การลงพื้นที่จริงช่วยให้เราได้รู้ว่าลูกค้าต้องการใช้สินค้าแบบไหน ทำให้ประเมิน และเลือกสินค้าที่จะเสนอขายให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เราจึงมีทีมงานวิศวกรลงพื้นที่หน้างานจริง และสำรวจพื้นที่หน้างานให้ลูกค้าก่อนทำการเสนอราคา เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
#ALLA
#STAHLCRANE