โซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาบ้าน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดกลางแจ้ง หรืออาคารห้างร้านต่าง ๆ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานก็จะเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้เกือบได้ทุกชนิด
ALLA ให้บริการงาน Solar Rooftop อย่างครบวงจรตั้งแต่ ให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ ออกแบบระบบ ติดตั้ง ขอใบอนุญาต ตรวจสอบระบบ และบริการหลังการขาย ในทุก ๆ รูปแบบของการทำงาน โดยเราเลือกใช้สินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน
#Solarrooftop
#Solarcell
#ALLA