บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

เรามีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า (FAT) โดยจะต้องมีการเช็ค และตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน

#ALLA