ALLA ระบบประตูม้วน

ปัจจุบันประตูม้วนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยประตูม้วนจะแบ่งออกออกเป็น 3 ระบบ ซึ่งการทำงานก็จะมี คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป
     1.ประตูม้วนระบบมือดึง เหมาะสำหรับประตูที่มีความกว้างไม่เกิน 3.50 เมตร และความสูงไม่เกิน 3.50 เมตร เหมาะสำหรับโกดัง โรงงาน อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย โดยการทำงานจะใช้ระบบสปริง กับกำลังคนในการเปิด-ปิด
     2.ประตูม้วนระบบมอเตอร์ เหมาะสำหรับประตูที่มีความกว้างไม่เกิน 10 เมตร และความสูงไม่เกิน 10 เมตร เหมาะกับที่พักอาศัย บริษัทฯ ห้างร้าน อาคาร โกดัง โรงงาน สถานที่ราชการ เป็นต้น โดยการทำงานจะใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเปิด-ปิด โดยใช้สวิทส์กด หรือชุดรีโมทคอนโทรล ที่รองรับสัญญาณประมาณ 5-10 เมตร
     3.ประตูม้วนระบบรอกโซ่ เหมาะสำหรับประตูที่มีความกว้างไม่เกิน 7 เมตร และความสูงไม่เกิน 7 เมตร เหมาะสำหรับโกดัง อาคาร โรงงาน โดยการทำงานจะใช้ระบบรอกโซ่ กับกำลังคนในการสาวโซ่ เปิด-ปิด
#ALLA
#SHUTTERDOOR
#ประตูม้วน