ประตูม้วนเหล็ก

ประตูม้วนเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน วัสดุที่ใช้เป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี กันสนิม น้ำหนกัเบา มีความแข็งแรงทนทาน ระบบของประตูม้วน(Shutter door) ที่ได้รับความนิยมในตลาดแบ่งออกแเป็น 3 ระบบด้วยกัน คือ ประตูม้วน ระบบมือดึง ระบบมอร์เตอร์ และระบบรอกโซ่ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

บริษัทออลล่า จำกัด(มหาชน)มีบริการออกแบบและติดตั้งประตูม้วนเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าและมีบริการหลังการขาย ในส่วนของงานติดตั้งและซ่อมบำรุง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#ALLA#Shutterdoor #ประตูม้วน #ประตูม้วนเหล็ก