งานซ่อมและงานบำรุงรักษา

บริษัท ออลล่า จํากัด (มหาชน)  เป็นผู้นำธุรกิจทางด้านระบบขนถ่ายสินค้า รวมถึงจําหน่ายสะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม  ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย เรามีบริการด้านการบำรุงรักษารวมไปถึงการดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงที่จะช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนและประหยัดเวลา โดยทีมช่างที่มี ความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์

#การซ่อมและการบำรุงรักษา
#ฝ่ายขายอะไหล่และสัญญาบริการประตู
#ALLA #ออลล่า #inkema #serco #novoferm