รอกเครน

         ฝ่ายควบคุม และประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตเครน เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน และได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ารอกเครน

           ฝ่าย QC และ QA จึงต้องทำการตรวจสอบข้อบกพร่อง ให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ารอกเครนและส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า งานของเราจะต้องเสร็จสมบูรณ์ 100% เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

#ALLA #ออลล่าเครน #คุณภาพสินค้ารอกเครน