การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) เลขที่ 50 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี นำโดยคุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท คุณองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ คลิก และผู้สนใจสามารถเข้าชมวีดีโอ การถ่ายทอดสดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ย้อนหลังได้ที่ คลิก