รอกและเครน

รอกและเครน

รอกและเครน

รอกและเครน  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย และด้วยทีมงานมากประสบการณ์ จึงสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานและสภาพหน้างานของแต่ละสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล

ALLA เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รอกและเครนตราสินค้า STAHL จากประเทศเยอรมัน แต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยและในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่าเป็นตราสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN FEM ISO EN และ IEC นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบที่ทันสมัย ในขณะเดียวกัน ALLA ยังมีทีมวิศวกรที่มีทักษะความรู้ สามารถออกแบบและประกอบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยยังคงรักษามาตรฐานเดียวกันกับเจ้าของตราสินค้าจากเยอรมันได้

ปัจจุบัน ALLA เป็นผู้นำในตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์รอกและเครน มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ประกอบ และติดตั้ง มายาวนานกว่า 30 ปี มีวิศวกรกำกับดูแลในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนการผลิต และมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอมา

พันธมิตรของเรา

Tag : รอกและเครน

รอกและเครน STAHL

รอกสลิงไฟฟ้า

เป็นรอกที่ได้รับความนิยมสูง สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป ยกน้ำหนักสิ่งของได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 25 ตัน สำหรับรุ่น SH Model และตั้งแต่ 25 ถึง 125 ตัน สำหรับรุ่น AS Model หรือขนาดที่ 25 ตัน ถึง 160 ตัน สำหรับรุ่น SHW (Winch) และขนาดอื่น ๆ ตามที่ต้องการ
รอกสลิงไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูง มีอุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ ทั้งทางกลและระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ รุ่นมาตรฐานจะมีการออกแบบให้มีระยะ Headroom ที่น้อยมาก ทำให้ได้ระยะยกที่มากขึ้นและมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

 

STAHL

รอกโซ่ไฟฟ้า

เป็นรอกที่มีความสามารถในการยกวัตถุที่มีน้ำหนัก 0.25 ตัน จนถึง 6.3 ตัน ซึ่งนิยมใช้กับเครนขนาดเล็ก (6 ทิศทาง) หรือประเภท Monorail hoist (4 ทิศทาง) ซึ่งเหมาะกับการยกเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร และมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นเดียวกันกับรอกสลิง

รอกและเครน STAHL

รอกชนิดกันระเบิด

STAHL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้นำการผลิตรอกและเครนกันระเบิด ทั้งรอกสลิงและรอกโซ่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ATEX 95 (94/9/EC) ทั้งนี้ วิศวกรและทีมงานของ ALLA ได้ติดตั้งเครนกันระเบิดให้กับหลายโครงการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในกลุ่ม Asia Pacific

รอกและอุปกรณ์กันระเบิด มีการแบ่งกลุ่มตามพื้นที่ของกลุ่มการป้องกัน โดยผู้ผลิตให้การรับรองที่เป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ IECEx ซึ่งสามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ เช่น โรงผลิตก๊าซ น้ำมัน สารเคมี อาคารทดสอบอาวุธ สถาบันวิจัยต่าง ๆ ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานการป้องกัน

ALLA_Manual-Chain-Hoist

รอกโซ่มือสาว

รอกโซ่มือสาวสามารถยกน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 10 ตัน ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า หรือสำหรับการยกซ่อมอุปกรณ์ที่มีการใช้งานไม่บ่อยครั้ง ซึ่งมีลักษณะกะทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และมีความปลอดภัยสูง มีระบบป้องกันทางกลตามมาตรฐานของผู้ผลิต

OverHeadSingDouble

เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ชนิดคานเดี่ยว (Single Girder) และคานคู่ (Double Girder)

เครนเหนือศีรษะเป็นเครนที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากออกแบบง่าย ติดตั้งสะดวก และการใช้งานไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรอกโซ่และรอกสลิง ตามน้ำหนักยกที่ต้องการ โดยชนิดคานเดี่ยว (Single Girder) ควรติดตั้งในอาคารที่มีความกว้างไม่เกิน 24 เมตร และมีน้ำหนักยกไม่เกิน 16 ตัน ส่วนอาคารที่มีความกว้างมากขึ้น ชนิดคานคู่ (Double Girder) จะมีความเหมาะสมมากกว่า

สำหรับชุดอุปกรณ์รอก ALLA สามารถออกแบบให้มีรอก 2 ชุดบนชุดขับเคลื่อนที่รอก (Trolley) เดียวกัน เพื่อนำไปใช้ในการยกอุปกรณ์ที่ต้องการพลิกชิ้นงาน

ในชุดอุปกรณ์เครน ประกอบด้วย ชุดคานล้อ (End Carriage) ซึ่งจะยึดกับคานกลาง (Girder) และมีชุด Gear Motor ขับทั้ง 2 ด้าน ซึ่งตามมาตรฐาน ALLA จะเป็นชนิด 2 Speed สามารถทำความเร็วได้ 2 ระดับ หรือเป็นชนิดควบคุมด้วย Inverter Control ซึ่งจะเป็นชนิด Variable Speed ตามการกดที่ชุดปุ่มกดของ Control Pendant

นอกจากอุปกรณ์หลักบนเครน ยังมีระบบป้องกันซึ่งเป็นมาตรฐานของ ALLA ประกอบด้วย ตู้ควบคุมเครน หรือ Crane Control Panel ซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกัน และควบคุมการเคลื่อนที่ของเครนด้านแนวยาว และมีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง และส่งผลถึงอุปกรณ์บนเครน มีระบบ Limit Switch ป้องกันทั้ง 2 ด้านแนวขวาง และทั้ง 2 ด้านแนวยาว มีระบบแสงและเสียงเตือน มีป้ายแสดงขนาดน้ำหนักยกปลอดภัย และป้ายความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย
นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว ALLA ยังมีทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ซึ่งสามารถออกแบบ และเพิ่มเติมอุปกรณ์พิเศษตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุด

OverHeadSingSingle
7 Suspension Crane Single Girder

เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)

เป็นเครนที่มีลักษณะแขวนกับราง โดยมีลักษณะคล้ายกับเครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) โดย Girder จะยึดและห้อยกับชุดคานล้อ (End Carriage) ส่วนประกอบของเครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane) จะเหมือนกันกับเครนเหนือศีรษะ สามารถออกแบบได้ทั้งชนิดคานเดี่ยว (Single Girder) และคานคู่ (Double Girder) ตามน้ำหนักยกและความกว้าง และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน

Gantry-Single

เครนสนาม (Gantry Crane)

เครนประเภทนี้มักติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง มีโครงสร้างขาเครนรองรับชุด Girder ทั้ง 2 ด้าน สำหรับ Gantry Crane หรือด้านเดียว สำหรับ Semi-Gantry Crane โดยทั้งชุดเครนจะวิ่งบนราง ซึ่งติดตั้งบนพื้น ในส่วนของอุปกรณ์บนชุดเครน เป็นอุปกรณ์เดียวกันกับเครนเหนือศีรษะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ อาจมีหลังคาป้องกันอุปกรณ์รอกและอุปกรณ์อื่น ๆ จากแดดและฝน เพื่อเพิ่มการป้องกันและอายุการใช้งานทั้งนี้ อาจมีหลังคาป้องกันอุปกรณ์รอกและอุปกรณ์อื่น ๆ จากแดดและฝน เพื่อเพิ่มการป้องกันและอายุการใช้งาน

Jib-Crane

เครนตั้งเสาแบบแขนหมุน (Pillar Jib Crane)

เป็นเครนชนิดที่ตั้งเสากับพื้นอาคาร มีแขนยื่นและหมุนตามองศาที่กำหนด มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.25 ตัน ไปจนถึง 10 ตัน ขึ้นอยู่กับระยะแขนยื่น และระยะความสูงของระยะยก

เครนชนิดนี้จะมีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นใช้กับพื้นที่เฉพาะที่และไม่มีการเคลื่อนย้าย โดยสามารถออกแบบให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และระบบ Manual สำหรับเครนขนาดเล็ก

มีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า (กรณีเป็นระบบไฟฟ้า) เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง และส่งผลถึงอุปกรณ์บนเครน มีระบบ Limit Switch ป้องกัน มีระบบแสงและเสียงเตือน มีป้ายแสดงขนาดน้ำหนักยกปลอดภัย และป้ายความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย

10 Wall Mounted Jib Crane

เครนติดผนังแบบแขนหมุน (Wall Jib Crane)

เป็นเครนชนิดที่ตั้งกับเสาอาคาร มีแขนยื่นและหมุนตามองศาที่กำหนด มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.25 ตัน ไปจนถึง 10 ตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะแขนยื่น ซึ่งเสาอาคารควรออกแบบให้สามารถรองรับ Load ของเครนได้ปลอดภัยเพียงพอตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

เครนชนิดนี้คล้ายกันกับเครนตั้งเสาแบบแขนหมุน ซึ่งจำกัดพื้นที่ และควรใช้กับพื้นที่เฉพาะและไม่มีการเคลื่อนย้าย โดยสามารถออกแบบให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และระบบ Manual และมีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสาแบบแขนหมุน

11 Wall Crane

เครนวิ่งแบบแขนยื่น (Wall Travelling Crane)

เป็นเครนที่มีแขนยื่นออกจากผนังตามระยะที่กำหนด แต่ไม่เกิน 10 เมตร ซึ่งชุดขับแนวยาว จะมีชุดคานล้อ (End Carriage) พร้อมชุด Gear Motor ให้เครนสามารถวิ่งบนรางได้

เครนชนิดนี้จะมีพื้นที่จำกัด ติดตั้งกับผนังอาคาร จึงจำเป็นต้องใช้กับพื้นที่จำกัดและสามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ของเครนวิ่ง

มีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง และส่งผลถึงอุปกรณ์บนเครน มีระบบ Limit Switch ป้องกัน มีระบบแสงและเสียงเตือน มีป้ายแสดงขนาดน้ำหนักยกปลอดภัย และป้ายความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย

สำหรับเครนชนิดนี้ เสาอาคารควรออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนักของเครนได้ปลอดภัยเพียงพอตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

12 Monorail

รอกรางเดี่ยว (Monorail Hoist)

รอกจะแขวนกับราง ขับเคลื่อนตามราง สามารถยกตามน้ำหนักและแนวของราง ซึ่งสามารถออกแบบให้สามารถวิ่งรางโค้งตามรัศมีที่กำหนด และมีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า มีระบบ Limit Switch ป้องกัน มีระบบแสงและเสียงเตือน มีป้ายแสดงขนาดน้ำหนักยกปลอดภัย และป้ายความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายด้านความปลอดภัย

Project Crane ALLA

ส่วนประกอบโครงสร้างเครน

อุปกรณ์สำหรับโครงสร้างเครน เช่น คานเหล็ก (Runway Beams) รางเหล็กทางวิ่ง (Runway Rails) เสาเครน (Free Standing Crane Column)

กรณีที่โรงงานของลูกค้าไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเครน ALLA สามารถออกแบบโครงสร้างสำหรับการติดตั้งชุดเครน ตามขนาดและพื้นที่ที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ซึ่ง ALLA ได้เคยติดตั้งมาหลายโครงการ

งาน Fabrication

ด้วยประสบการณ์ผลิตและประกอบเครนมากว่า 30 ปี ปัจจุบัน ALLA มีกระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องเชื่อมหกหัว สามารถเชื่อมประกอบคานเครนได้ในครั้งเดียว ตลอดความยาวของคานเหล็ก ตรวจสอบรอยเชื่อม ตรวจความหนาของชั้นสี เป็นต้น

มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ ISO 45001:2018

สามารถออกแบบและผลิตเครนที่มีขนาดใหญ่ และความกว้างสูงสุดได้ถึง 35 เมตร และเครนที่มีลักษณะพิเศษตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยวิศวกรผู้มีความชำนาญและประสบการณ์

งานอบรม 4 ผู้

        นอกจากงานติดตั้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วนั้น ALLA ยังมีทีมวิศวกร จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.. 2552 และรับรองโดยวิศวกร

งาน Refurbishment

        ด้วยประสบการณ์ของทีมวิศวกร ALLA ยังสามารถซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้เครนและอุปกรณ์ของลูกค้า ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย โดยสามารถแนะนำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าสูงสุด

งาน PM

        ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยทีมช่างผู้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเครนมายาวนาน สามารถตรวจสอบและรายงานให้ลูกค้าได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

อะไหล่และบริการ

       มีอะไหล่ไว้พร้อมบริการ จัดเก็บภายในคลังสินค้าที่สะดวก เพียงพอและทันกับความต้องการ พร้อมกับทีมงานซ่อมบำรุง ที่สามารถถึงหน้างานได้ในเวลาที่รวดเร็ว และพร้อมบริการ ด้วยระบบ GPS Tracking สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ใกล้เคียง เพื่อจัดหาช่างที่มีความชำนาญ ให้เข้าถึงหน้างานได้เร็วที่สุด และสามารถแจ้งซ่อมได้ตลอดเวลา ผ่านทางระบบ Hot Line นอกจากนี้ ALLA ยังปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การติดต่อหรือแจ้งซ่อมมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อคงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีที่สุด

สินค้า

STAHL

รอกสลิงไฟฟ้า STAHL (Electric Wire rope hoist)

เหมาะสำหรับเครนมาตรฐานและเครนสำหรับทุกอุตสาหกรรม เป็นรอกที่มีความปลอดภัย และความทนทานสูง ออกแบบตามมาตรฐาน ISO FEM และ DIN มีขนาดตั้งแต่ 1 tons จนถึง 25 tons สำหรับรุ่น SH model และ 25 tons ไปจนถึง 125 tons สำหรับรุ่น AS model มีระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันที่มีความปลอดภัยสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ผลิตและประกอบที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งในรอกทุกตัว จะมีอุปกรณ์ Safety ป้องกัน เช่น ระบบ Overload protection ตรวจสอบน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีระบบ Gear type Limit switch สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ และกำหนดตำแหน่งได้ตามต้องการ มีอุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบ Load monitoring ควบคุมการยกน้ำหนัก และสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของ Motor ทุกตัว เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงจากปัจจัยอื่นๆ ระบบจะตัดการทำงานของ Motor เพื่อป้องกันชุด Motor เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์จัดเรียงสลิง (Rope guide) และยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (Option) เพิ่มระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น

ชุด Gear เป็นแบบปิด ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน (Life time) โดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ระบบเกียร์ ยังมีความแข็งแรง ทนทาน มีเสียงเบา

มีอุปกรณ์แสดงชั่วโมงการทำงาน (Hours counter) สามารถทราบอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ในรอกสลิงไฟฟ้าทุกตัว

มีระบบเบรคชนิด Twin disc brake มีอายุการใช้งานได้ถึง 2 ล้านครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งระยะของผ้าเบรค (Free Brake Lining) และสามารถตรวจวัดได้ง่าย ด้วยเครื่องมือทั่วไป

ชุด Motor สำหรับรอกเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งในรุ่นมาตรฐานทั่วไป จะอยู่ในกลุ่ม Classification สูงกว่า Mechanism ของตัวรอกถึง 4 เท่า ทำให้มีศักยภาพสูงกว่ารอกทั่วๆ ไป

ชุด Trolley ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบ Short headroom สำหรับ Single girder ทำให้ได้ระยะยกที่สูง กว่ารอกในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐาน และชนิด Double rail crab สำหรับ Double girder ออกแบบให้มีความสมดุล ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และซ่อมบำรุงได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย

รอกโซ่ไฟฟ้า STAHL (Electric Chain hoist)

ออกแบบตามมาตรฐาน ISO FEM และ DIN มีขนาดตั้งแต่ 125 kgs จนถึง 6.3 tons
มีระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันที่มีความปลอดภัยสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ผลิตและประกอบที่ประเทศเยอรมันนี ซึ่งในรอกทุกตัว จะมีอุปกรณ์ Safety ป้องกัน เช่น ระบบ Overload protection ด้วย Slipping clutch ป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีระบบ Limit switch สามารถกำหนดตำแหน่งได้ตามต้องการ มีอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิของ Motor ทุกตัว เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงจากปัจจัยอื่นๆ ระบบจะตัดการทำงานของ Motor เพื่อป้องกันชุด Motor เกิดความเสียหาย และยังมี Option ซึ่งสามารถเพิ่มระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น

ชุดขับโซ่ (Chain drive) มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ และออกแบบให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย

โซ่ยกชนิดชุบแข็ง ทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเปลี่ยนเป็น Stainless steel (Option) และมีชุดเก็บโซ่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มีในรอกทุกตัว

YALE

รอกสลิงไฟฟ้า YALE (Electric Wire rope hoist)

เหมาะสำหรับเครนมาตรฐานทั่วไป

เป็นรอกที่มีความปลอดภัย และความทนทานสูง ออกแบบตามมาตรฐาน ISO FEM DIN และเป็นไปตามมาตรฐานของ CMAA และ HMI ของอเมริกา มีขนาดตั้งแต่ 3.2 tons จนถึง 25 tons มีระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันที่มีความปลอดภัยสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ผลิตและประกอบที่ประเทศเยอรมันนี ซึ่งในรอกทุกตัว จะมีอุปกรณ์ Safety ป้องกัน เช่น ระบบ Overload protection ตรวจสอบน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีระบบ Gear type Limit switch สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ และกำหนดตำแหน่งได้ตามต้องการ มีอุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบ Load monitoring ควบคุมการยกน้ำหนัก และสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของ Motor ทุกตัว เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงจากปัจจัยอื่นๆ ระบบจะตัดการทำงานของ Motor เพื่อป้องกันชุด Motor เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์จัดเรียงสลิง (Rope guide)

ชุด Gear เป็นแบบปิด ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน (Life time) โดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ระบบเกียร์ ยังมีความแข็งแรง ทนทาน มีเสียงเบา

มีอุปกรณ์แสดงชั่วโมงการทำงาน (Hours counter) สามารถทราบอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ในรอก สลิงไฟฟ้าทุกตัว

มีระบบเบรคชนิด Twin disc brake มีอายุการใช้งานได้ถึง 2 ล้านครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งระยะของผ้าเบรค (Free Brake Lining) และสามารถตรวจวัดได้ง่าย ด้วยเครื่องมือทั่วไป

ชุด Motor สำหรับรอกเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่สูงมาก ซึ่งในรุ่นมาตรฐานทั่วไป จะอยู่ในกลุ่ม Classification สูงกว่า Mechanism ของตัวรอกถึง 4 เท่า ทำให้มีศักยภาพสูงกว่ารอกทั่วๆ ไป

ชุด Trolley ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบ Short headroom สำหรับ Single girder ทำให้ได้ระยะยกที่สูง กว่ารอกในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐาน และชนิด Double rail crab สำหรับ Double girder ออกแบบให้มีความสมดุล ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และซ่อมบำรุงได้ง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย

AL

รอกสลิงไฟฟ้า AL (Electric Wire rope hoist)

เหมาะสำหรับเครนมาตรฐาน และอุตสาหกรรมทั่วไป ออกแบบตามมาตรฐาน FEM และ DIN มีขนาดตั้งแต่ 1 tons จนถึง 25 tons มีระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งใช้อุปกรณ์ Gear motor ของ ABM ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีคุณภาพและมีประสบการณ์มากว่า 40 ปี

มีอุปกรณ์ Safety ป้องกัน เช่น ระบบ Overload protection ตรวจสอบน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ ป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีระบบ Hoist Limit switch ได้ถึง 4 ระดับ และมีอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิของ Motor ทุกตัว เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงจากปัจจัยอื่นๆ ระบบจะตัดการทำงานของ Motor เพื่อป้องกันชุด Motor เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์จัดเรียงสลิง (Rope guide) และยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (Option) เพิ่มระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น

ชุด Gear เป็นแบบปิด ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน (Life time) โดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ระบบเกียร์ ยังมีความแข็งแรง ทนทาน มีเสียงเบา

มีระบบเบรค ชนิด Twin disc brake มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 1 ล้านครั้ง ภายใต้การใช้งานปกติ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งระยะของผ้าเบรค (Free Brake Lining) และสามารถตรวจวัดได้ง่าย ด้วยเครื่องมือทั่วไป

ชุด Trolley ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบ Short headroom สำหรับ Single girder ทำให้ได้ระยะยกที่สูง ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐาน และชนิด Double rail crab สำหรับ Double girder ออกแบบให้กระจาย Load ได้อย่างสมดุล เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย และซ่อมบำรุงได้ง่าย

ระบบควบคุมสำหรับ Trolley เป็นแบบ Inverter control ซึ่งเป็นมาตรฐาน โดยใช้ European contactors ทำให้เคลื่อนด้วยความนุ่มนวล และลดการทำงานของเบรคของชุดขับเคลื่อน ทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

รอกโซ่ไฟฟ้า AL (Electric Chain hoist)

ออกแบบตามมาตรฐาน ISO FEM และ DIN มีขนาดตั้งแต่ 0.25 tons จนถึง 5 tons
มีระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันที่มีความปลอดภัยสูง มีขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา ใช้งานได้กับทุกสถาน ซึ่งในรอกทุกตัว จะมีอุปกรณ์ Safety ป้องกัน เช่น ระบบ Overload protection ด้วย Slipping clutch ป้องกันการยกน้ำหนักเกิน มีระบบ Limit switch ที่ระดับบนสุดและล่างสุด และยังมีระบบ Mechanical torque limit และโซ่มาตรฐาน FEC galvanized chain

มีชุดขับโซ่ (Chain guide) ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และออกแบบระบบ Gear ด้วยระบบ 3-stage helical gearbox มีเสียงเบา มีชุดเก็บโซ่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน และยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ (Option) เพิ่มระบบความปลอดภัยให้มากขึ้น

ขอใบเสนอราคา

    การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุลคล:
    ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์

    Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.