ม่านริ้วพลาสติก

AIR CURTAINS

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐาน สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ นิยมใช้กันอย่างมากหลายในทุกกลุ่มอุตสหกรรมทั้ง โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป อุตสหกรรมอาหาร คลังเก็บสินค้า ห้องเย็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โดยส่วนใหญ่จะใช้ติดระหว่างช่องที่มีการเข้าออกบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่น ป้องกันแมลง ช่วยป้องกันอุณหภูมิรั่วไหล รักษาอุณหภูมิภายในห้อง เหมาะสมหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สินค้ามีในสต๊อกพร้อมส่งและติดตั้งโดยทีมช่างผู้ชำนาญงานควบคุมงานติดตั้งโดยวิศวกร โดยสามารถแบ่งชนิดของม่านให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานตามความต้องการได้ดังนี้

PVC ใสกันแมลง

ใสธรรมดา

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C

PVC ใสกันกระแทก

ใสกันกระแทก

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป จะมีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องการการกระแทก ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C

PVC เหลืองกันแมลง

สีเหลืองกันแมลง

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สีเหลืองของม่านช่วยป้องแมลงได้ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C

PVC เหลืองกันกระแทก

สีเหลืองกันกระแทก

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง แมลง สีเหลืองของม่านช่วยป้องแมลงได้ดียิ่งขึ้น และมีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทก สามารถช่วยในการรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคารทั่วไป ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0°C ถึง 50°C

PVC ใสทนเย็น

ทนความเย็น

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง สามารถรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเย็น ใช้กับห้องที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 0°C

PVC ใสทนเย็นกันกระแทก

ทนเย็นกันกระแทก

ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง สามารถรักษาอุณหภูมิได้ ใช้ได้ทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเย็น มีเส้นเอ็นนูนขึ้นมาที่แผ่นเพื่อป้องกันการกระแทก ใช้กับห้องที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 0°C

ขอใบเสนอราคา

    การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุลคล:
    ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายข้างต้นเพื่อยินยอม/ไม่ยินยอม ในการให้ข้อมูลส่วนตัวได้ โดยแบบฟอร์มนี้มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของเว็บไซต์

    Copyright © 2020, ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED.