ร่วมงานกับเรา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 25 ปี เป็นผู้ออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้ง อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าชั้นนำประกอบด้วย รอก/เครน ประตูอุตสาหกรรม สะพานยกระดับ ม่านพลาสติก เพื่องานอุตสาหกรรมตลอดจนงานบริการต่างๆ บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งมีตำแหน่งงานว่างดังนี้

ตำแหน่งงานว่าง

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์การนำเสนอราคา เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในข้อดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย
 • ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษัท ต้องได้รับการชำระเงินจากงานดังกล่าวที่ได้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวส. –  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีทักษะในการสื่อสารที่ดี , มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • มีค่าคอมมิสชั่นสูง

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์การนำเสนอราคา เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ ในข้อดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และรายงานสถานการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารควบคุมการประมาณราคา นำเสนอราคาต้นทุน และ ราคางานขาย
 • ติดตามสถานะงานให้จบสมบูรณ์ อันหมายถึง บริษัท ต้องได้รับการชำระเงินจากงานดังกล่าวที่ได้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามงานเสนอราคาของลูกค้าทุกราย ที่ได้รับการสั่งซื้อ และ ไม่ได้รับการสั่งซื้อ เพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์การวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวส. –  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีทักษะในการสื่อสารที่ดี , มีทักษะคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ซิมโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าประกันภัยรถยนต์/ค่าเสื่อม (รายปี)
 • มีค่าคอมมิสชั่นสูง

จำนวน หลายอัตรา ด่วน!!

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสภาพและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในช่วงรับประกัน และสัญญาการบริการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับผลิตภัณฑ์เครน/ประตู

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวช.-ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ค้างต่างจังหวัดได้ ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความอดทนสูง
 • สามารถทำงานบนที่สูงได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/เบี้ยขยัน
 • ค่าข้าว/ค่าชิ้นงาน/ค่าทำงานบนที่สูง/ค่าเบี้ยเลี้ยง(กรณีค้างต่างจังหวัด)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (จำนวนมาก)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี/เงินปรับประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม

จำนวน หลายตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสภาพและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในช่วงรับประกัน และสัญญาการบริการ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ สำหรับผลิตภัณฑ์ เครน / ประตู

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวช. – ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความขยันอดทน
 • ทำงานบนที่สูงได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา / ประจำสาขาบ่อวิน
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทำงานบนที่สูง

จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบและติดตั้งเครน ด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการ
 • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และบันทึกข้อมูลวิธีการประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการในจุดที่มีความสำคัญ และน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับ  ปวช. – ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ค้างต่างจังหวัดได้
 • มีความขยันอดทน
 • ทำงานบนที่สูงได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเชื่อมงานได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน  ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน/ค่าทำงานล่วงเวลา/เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ค่าอาหาร
 • ค่าทำงานบนที่สูง

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน Training รวมถึงการบริหารจัดการ
 • เสนอแผนเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับสมรถนะของพนักงาน
 • ศึกษาความจำเป็นในการอบรบ และวางแผนหลักสูตรการอบรม
 • เสนอแนวทางและแผนงานฝึกอบรม กิจกรรม และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • ดูแลและรับผิดชอบและจัดทำ KPI และระบบการประเมินผลงาน
 • ดูและและบผิดชอบจัดทำ Competency , KM , PMS
 • ดูแลและรับผิดชอบจัดทำ JD และ JA
 • วางแผนด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งหมด
 • ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกระบวนการ
 • ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ รวมไปถึงการจัดอบรมหรือประสานงานในการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
 • วางแผนและจัดทำ CSR ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 32-50 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ การสื่่อสาร และความคิดสร้างสรรค์
 • มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีม / มีจิตใจบริการและมีความยืดหยุ่น สามารถทำงานที่หลากหลายได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงานแผนกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากร

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ที่เก็บรักษาไว้ในเวิร์คช้อป หรือภายในโรงงาน หรือที่สถานที่ของลุกค้า เพื่อตรวจสอบ , ซ่อมอุปกรณ์ ( อิเล็กทรอนิกส์ ) หรือประกอบกลับคืน
 • จัดทำเอกสารและอบรมในแผนก
 • ขอซื้อ/จัดจ้าง ติดตามประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ พร้อมตรวจรับวัสดุ, อะไหล่, อุปกรณ์ หรืองานจ้าง
 • สรุปรายงานการตรวจ PM เครน ส่งให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบ หรือจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดในระหว่างงานรับประกัน  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ดูแลและจัดการรถในแผนก ฯ ให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแลควบคุม บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ  25 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งวิศวกรมา  2  ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ทางด้าน ระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี, ต้องมีความรู้ด้าน PLC ,งานซ่อมบำรุงเครน หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ค่าน้ำมัน
 • ซิม + โทรศัพท์
 • อาหาร , เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส / เงินปรับประจำปี
 • ค่าสึกหรอ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • จัดประชุมระดับผู้จัดการ และ Admin ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดทำ และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • รวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำ Budget ประจำปี
 • จัดทำงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณลงทุน และงบกำไรขาดทุน ของบริษัท
 • จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณางบประมาณตามความเหมาะสม เสนอต่อผู้บริหาร เพื่ออนุมัติ
 • ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงบประมาณกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับการใช้งานจริง ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
 • รายงานผลการเปรียบเทียบส่งหน่วยงาน ตอบคำถาม และข้อสงสัยในการใช้งบ  ประมาณต่อหน่วยงาน
 • Revise งบประมาณประจำไตรมาส
 • จัดทำคู่มือ นโยบายเกี่ยวกับด้านงบประมาณ
 • จัดทำและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชี ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการรสื่อสารที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง   ,  ซิม + โทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส / เงินปรับประจำปี

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ
 • วางแผนการตรวจสอบภายใน และดำเนินการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกิจการ
 • ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รายงานแก่ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
 • สอบทานการบริหารความเสี่ยงตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตรวจสอบภายใน หรือบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน โรงงานอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 • มีทักษะด้านการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง การให้ข้อเสนอแนะ และการให้คำปรึกษา
 • มีความอดทนสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน หนักแน่นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดีหรือโปรแกรมในการตรวจสอบ เช่น Access, SQL, IDEA, Macros, BI Tools, etc.

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • ซิม + โทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน 500 – 900 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส / เงินปรับประจำปี

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจความถูกต้องของ ขอบเขตงาน  สำหรับผลิตภัณฑ์เครน ,Dock leveler , Doors, Lifts รวมทั้งจัดทำ Budget Sheets สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ Bill of material  สำหรับอุปกรณ์ทางกลและงานระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบ ราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัตถุดิบ ว่าอยู่ในเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ซิม + โทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส / เงินปรับประจำปี

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ สินค้าและบริการของบริษัทฯ
 • เตรียมข้อมูลในการทำ Presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำใบเสนอราคาหรือเอกสารต่างๆ
 • วางแผนในการส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานการตลาด / มีทักษะการเจรจาที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี / มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ , สามารถใช้ คอมพิวเตอร์, E-Mail , อินเตอร์เน็ต ในการทำงานได้ดี
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 – 17.00 น.

สวัสดิการ

 •  เงินเดือน ตามตกลง
 • ซิม + โทรศัพท์
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส / เงินปรับประจำปี
ปิดโหมดสีเทา